c

Informare clienți, potențiali clienți, colaboratori

Operatorul datelor dv. cu caracter personal este Skanska Construction Romania S.R.L., cu sediul social în București, la următoarea adresă: Str. Gara Herăstrău nr. 2, bloc A, etajul 2, Sector 2 ("SKANSKA").

Datele dv. personale vor fi prelucrate de către SKANSKA în următoarele scopuri:

1)      Stabilirea și menținerea contactului și furnizarea de răspunsuri la cereri/implementarea serviciilor;  

Temeiul pentru prelucrarea datelor dv. cu caracter personal în acest scop este nevoia de prelucrare pentru scopuri legate de interesele justificate legale ale SKANSKA, prevăzute în Art. 6 (1) (a) din RGPD1; interesele justificate ale SKANSKA care reprezintă baza prelucrării se bazează pe: aflarea preferințelor clienților, prezentarea ofertei corespunzătoare, implementarea obiectului contractului/serviciului; Datele dv. cu caracter personal vor fi prelucrate în acest scop pentru perioada necesară pregătirii ofertei și/sau pe durata derulării contractului;

2)      comercializarea produselor sau serviciilor SKANSKA;

Temeiul pentru prelucrarea datelor dv. cu caracter personal în acest scop este nevoia prelucrării în scopurile care rezultă din interesele justificate legale ale SKANSKA prevăzute în Art. 6 (1) (a) din RGPD; interesele justificate ale SKANSKA care reprezintă baza prelucrării se bazează pe: promovarea propriilor produse sau servicii, promovarea SKANSKA, stabilirea preferințelor clienților, prezentarea unei oferte corespunzătoare de informare despre evenimentele SKANSKA; Datele dv. cu caracter personal vor fi prelucrate în acest scop pentru perioada necesară pregătirii ofertei și/sau pe durata derulării contractului;

Aveți dreptul să accesați datele dv. cu caracter personal, să le corectați, să le ștergeți (atâta timp cât acestea nu afectează îndeplinirea contractului sau obligațiilor SKANSKA conform prevederilor legale), să restricționați prelucrarea lor, dreptul să transferați datele,  precum și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dv. cu caracter personal.  

Prin exercitarea dreptului de acces la date aveți dreptul să obțineți confirmarea de la SKANSKA dacă datele dv. cu caracter personal sunt prelucrate, pentru a obține o copie a acestor date cu caracter personal și pentru a obține informații, printre altele, despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, categoriile de destinatari care au primit datele cu caracter personal, perioada planificată de stocare a datelor cu caracter personal, sursa de la care SKANSKA a obținut datele cu caracter personal, dacă datele dv. cu caracter personal fac obiectul unei decizii automate, inclusiv privind crearea profilurilor.   

Prin exercitarea dreptului de a corecta datele aveți dreptul să solicitați SKANSKA să corecteze sau să suplimenteze datele cu caracter personal ale dv. care sunt incorecte sau incomplete.  

Prin exercitarea dreptului de a șterge datele aveți dreptul să solicitați SKANSKA să șteargă datele dv. cu caracter personal, în cazurile menționate în Art. 17 din RGPD, mai exact (i) atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau (ii) s-a ridicat o obiecție împotriva prelucrării datele dv. cu caracter personal.  

Prin exercitarea dreptului de a restricționa prelucrarea aveți dreptul să solicitați SKANSKA să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Art. 18 din RGPD, mai exact atunci când (i) puneți la îndoială corectitudinea datelor cu caracter personal sau (ii) ridicați o obiecție împotriva prelucrării acestora – în perioada în care SKANSKA poate verifica legitimitatea cererii. 

Prin exercitarea dreptului de a transfera datele aveți dreptul să obțineți datele dv. cu caracter personal de la SKANSKA într-un format electronic comun. De asemenea, aveți dreptul să solicitați SKANSKA să transfere datele dv. cu caracter personal unui alt operator de date cu caracter personal, cu condiția ca acest transfer să fie fezabil din punct de vedre tehnic. Dreptul de a transfera datele dv. se aplică doar datelor cu caracter personal pe care SKANSKA le prelucrează în baza acordului dv. sau contractului încheiat cu dv.

Prin exercitarea dreptului de a vă opune aveți dreptul să obiectați în orice moment prelucrării datelor dv. cu caracter personal de către SKANSKA în scopuri de marketing direct. Dacă pentru o astfel de prelucrare v-ați exprimat acordul, obiectarea împotriva prelucrării datelor cu caracter personal va avea același efect cu revocarea/retragerea acordului.

Datele dv. cu caracter personal pot fi comunicate persoanelor fizice sau juridice, autorităților publice, entităților sau altor destinatari. Destinatarii datelor dv. cu caracter personal pot include:

  • executori judecătorești, instanțe și entități organizaționale ale procuraturii, entități în domeniul arhitecturii și administrarea construcțiilor și autorități de supraveghere a construcțiilor,
  • operatorii poștali sau firmele de curierat,
  • alte entități din grupul Skanska.  

Datele dv. cu caracter personal pot fi transferate entităților care prelucrează date cu caracter personal în temeiul contractului încheiat cu SKANSKA și în conformitate cu instrucțiunile SKANSKA, printre altele, către:

  • agenții de marketing/PR din România;
  • agenți de vânzare (baza de date cu contacte);
  • Aconex AG (platforma cloud și de colaborare mobilă);
  • Iron Mountain (arhivare).

În toate situațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv pentru exercitarea drepturilor conferite dv. de legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta Administratorul Protecția Datelor numit de către SKANSKA:

  • prin e-mail: Contact
  • prin telefon: +40 751 242 502 or
  • în scris, la adresa sediului social al SKANSKA de mai sus cu nota “Administrator Protecția Datelor”.

Aveți dreptul să depuneți o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

________________________

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).