c

Cum lucrăm cu sănătatea și siguranța în muncă

Introducem principiile de Sănătate și Siguranță în Muncă în fiecare etapă a procesului de dezvoltare a oricarui proiect din Skanska CDE

  • Ne concentrăm pe educația, creșterea gradului de conștientizare și cunoștințe la nivelul echipelor de proiect, astfel încât acestea să poată planifica și implementa acțiuni care să combine eficient sănătatea și siguranța în muncă și perspectivele comerciale;
  • Implementăm un proces continuu pentru identificarea și evaluarea riscurilor și a oportunităților cu scopul de a permite realizarea în condiții sigure, a tuturor activităților unui proiect;
  • Ne concentrăm asupra prevenirii incidentelor și accidentelor, promovând încrederea, colaborarea, deschiderea și o atitudine care să nu învinovățească;
  • Includem toate părțile implicate în proiect, clienți externi și parteneri din industrie în programe care promovează sănătatea și siguranța în muncă;
  • Ne asigurăm că sistemul de management al sănătății și siguranței în muncă are claritate în ceea ce privește așteptările și aplicarea practică;
  • Asigurăm îmbunătățirea continuă a sistemului de management al sănătății și siguranței în muncă, prin colectarea și schimbul de cunoștințe și experiențe de la un proiect la altul;
  • Asigurăm conformitatea cu cerințele legale, procedurile interne și standardele ISO, stabilind obiective și indicatori de performanță, efectuând audituri și monitorizând implementarea măsurilor corective;
  • Colectăm și analizăm date din proiecte, pentru a identifica tendințele și pentru a propune planuri și soluții de îmbunătățire;
  • Direcționăm acțiuni și programe pentru îmbunătățirea culturii de sănătate și siguranță în muncă în interiorul organizației, creând un mediu de lucru în care toată lumea este implicată.
Last updated: 2/25/2021