c

Obligația de informare a candidaților

Obligația de informare a candidaților

1. Operatorul de date

Datele cu caracter personal ale candidaților pentru acest post (Candidat) vor fi prelucrate de Skanska Property Romania S.R.L., cu sediul social la București, adresa de corespondență: Str. Gara Herastrau nr. 4, clădirea A, et. 3 (“Skanska”).

2. Responsabilul cu Protecția Datelor

Skanska are mare grijă să se asigure că datele cu caracter personal ale Candidaților sunt prelucrate în așa fel încât să se garanteze securitatea și confidențialitatea lor. În acest scop, am numit un Responsabil cu Protecția Datelor pe care Candidații îl pot contacta direct:

 1. 1)    prin e-mail, la următoarea adresă de e-mail: Contact 
 2. 2)    în scris, la adresa sediului social Skanska menționată mai sus, cu mențiunea “Responsabilul cu Protecția Datelor”.

3. Scopurile și durata prelucrării datelor cu caracter personal ale Candidaților

Datele cu caracter personal ale Candidaților vor fi prelucrate doar în scop de recrutare:

 1. 1)   doar pentru postul pentru care Candidatul candidează, pe perioada necesară pentru desfășurarea procesului de recrutare și pentru selectarea unui candidat, apoi pe o perioadă de 3 luni în cazul în care, din orice motiv, Skanska mai are nevoie de încă un candidat pentru același post;
 2. 2)    în cazul în care Candidatul își dă acordul în mod separat pentru includerea  cererii sale de angajare în baza de date a candidaților Skanska, și pentru alte posturi similare la Skanska, pe o perioadă de un an.  

4. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În cadrul cererilor de recrutare, Skanska cere doar furnizarea:

 1. 1)    informațiilor prevăzute în legislația de dreptul muncii, inclusiv informațiile cu privire la autorizațiile deținute sau circumstanțele speciale de muncă, în cazul în care deținerea acestora/conformarea la acestea este necesară în conformitate cu prevederile legale speciale pentru desfășurarea activității asociate cu acest post;
 2. 2)    informațiilor de contact necesare pentru o eventuală invitare a Candidaților la etapa următoare a procesului de recrutare (în interesul legitim al societății Skanska și al Candidaților). 

Într-o etapă ulterioară a procesului de recrutare, Candidatului i s-ar putea cere să își prezinte portofoliul, să dea teste legate de conținut/să desfășoare studii de caz, să furnizeze o mostră a muncii sale, să dea teste de personalitate, teste de gândire analitică, teste de limbă și să participe la analiza potențialului managerial.   

Furnizarea datelor cu caracter personal menționate mai sus este voluntară; cu toate acestea, este posibil ca nefurnizarea acestor date să împiedice invitarea Candidatului la etapa ulterioară a procesului de recrutare sau să afecteze rezultatul verificării Candidatului în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor formale pentru postul recrutat. 

În cazul în care Candidatul decide că dorește să includă în cererea de angajare orice informații suplimentare, în plus față de informațiile necesare prevăzute în anunț, Candidatul va avea obligația de a include următorul consimțământ în cererea sa: “Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal incluse în prezenta cerere de angajare în scopuri de recrutare de către societatea Skanska Property Romania S.RL., cu sediul social la București.”

În cazul în care Candidatul nu include consimțământul menționat mai sus și nu îl completează nici într-o etapă ulterioară a recrutării, cel târziu până la prima întâlnire de recrutare, cererea sa va fi ștearsă imediat și Candidatul va fi obligat să depună o cerere nouă, care conține doar informațiile specificate de Skanska în anunț.

În cazul în care Candidatul este invitat la etapa ulterioară a procesului de recrutare care constă în teste de personalitate, teste de gândire analitică, analiza potențialului managerial, Candidatului i se va cere să își dea consimțământul separat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop.

5. Divulgarea datelor cu caracter personal ale Candidaților

Skanska nu pune datele cu caracter personal ale Candidaților la dispoziția nici unui alt operator, cu excepția cazului în care Skanska este obligată să facă acest lucru în conformitate cu legea. Cu toate acestea, astfel de cazuri sunt excepționale și ocazionale, de ex., o cerere primită din partea unei instanțe sau a parchetului.  

În cazul în care Candidatul și-a dat acordul pentru includerea datelor sale cu caracter personal în baza de date de candidați, este posibil ca cererea de recrutare a Candidatului să fie verificată de Skanska în ceea ce privește procesele de recrutare desfășurate pentru scopurile altor societăți din Grupul Skanska. Cu toate acestea, înainte ca Skanska să îi furnizeze cererea de recrutare unei alte societăți din Grupul Skanska, îi va contacta pe Candidații selectați și le va cere să își dea acordul în ceea ce privește furnizarea cererii.

În plus, este posibil ca datele cu caracter personal ale Candidaților să le fie divulgate entităților care prelucrează date cu caracter personal la cererea și în numele societății Skanska, pentru:  

 1. 1)    furnizarea serviciilor TIC, cum ar fi găzduirea, furnizarea sau întreținerea sistemelor informatice;
 2. 2)    desfășurarea proceselor de recrutare, mai ales a testelor sau analizei potențialului managerial.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Candidaților nu este legată de furnizarea lor către terți de către Skanska. 

6. Utilizarea platformei Talent 

În cadrul procesului de recrutare la Skanska Property Romania S.R.L., se poate utiliza platforma Talent, pe care Candidații își pot posta cererea pentru procesul de recrutare. Platforma Talent este administrată de Skanska AB, cu sediul social în Suedia, care este separată de Skanska Property Romania S.R.L, operatorul de date. Acest lucru înseamnă că Skanska AB este cea care ia decizii cu privire la aspectele legate de datele dvs. cu caracter personal în cadrul platformei Talent.   

7. Drepturile persoanelor vizate 

Candidatul va avea dreptul:

 1. 1)    de a își revoca consimțământul oricând și fără a preciza motivul. Revocarea consimțământului nu va avea nici un efect asupra conformității legale a prelucrării datelor cu caracter personal ale Candidatului, ceea ce înseamnă că prelucrarea datelor cu caracter personal de dinainte de revocarea consimțământului continuă să fie legală. Cu toate acestea, la momentul revocării consimțământului, Skanska va fi obligată să înceteze prelucrarea datelor;
 2. 2)    de a îi cere societății Skanska să furnizeze informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, mai exact, să confirme dacă datele cu caracter personal ale Candidatului sunt prelucrate. În cazul în care sunt prelucrate date cu privire la Candidat, Candidatul are dreptul de a avea acces la ele, de a obține o copie a acestor date și de a obține următoarele informații: cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, informații cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, cu privire la perioada de stocare a datelor sau criteriile de determinare a lor, cu privire la drepturile Candidatului în ceea ce privește prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la organismul de supraveghere, cu privire la proveniența datelor cu caracter personal dacă nu au fost obținute direct de la Candidat și cu privire la crearea de profiluri și procesul decizional automatizat;
 3. 3)    de a corecta datele cu caracter personal referitoare la Candidat. În cazul în care Candidatul obține informații cu privire la faptul că datele sale cu caracter personal prelucrate de Skanska sunt incorecte, nevalabile sau incomplete, Candidatul va avea dreptul de a cere ca datele că fie corectate sau completate imediat;
 4. 4)    de a cere ștergerea datelor cu caracter personal ale Candidatului și, în cazul în care Candidatul și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cererea de ștergere a datelor va avea același efect ca revocarea consimțământului;
 5. 5)    de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, mai exact, de a cere încetarea prelucrării lor, cu excepția stocării, în următoarele situații:
 6. Candidatul se îndoiește de corectitudinea datelor cu caracter personal – pe perioada necesară ca Skanska să verifice corectitudinea datelor;
 7. Candidatul se îndoiește de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către Skanska;
 8. Skanska nu mai are nevoie de datele respective, dar acestea îi sunt necesare Candidatului pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 9. Candidatul s-a opus procesării – până când Skanska a luat o decizie cu privire la valabilitatea obiecției;  
 10. 6)    de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal ale Candidatului în scopuri legitime ale societății Skanska;
 11. 7)    de a își transfera datele cu caracter personal, mai exact, de a primi datele cu caracter personal pe care Candidatul i le-a furnizat societății Skanska într-un format structurat, uzual, care poate fi citit automat, dacă prelucrarea datelor are loc pe baza consimțământului Candidatului, sau de a cere trimiterea datelor respective către un alt operator specificat de Candidat. 

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, Candidatul va trimite o scrisoare sau un e-mail utilizând detaliile de corespondență menționate în secțiunea 1, în care va specifica dreptul pe care dorește să îl exercite, măsura și modul în care vrea să îl exercite,  sau va depune un formular aici. Vă rugăm să vă precizați datele de contact în scrisoare, astfel încât să se poată lua legătura rapid cu Candidatul la momentul exercitării dreptului său, mai ales atunci când este necesară verificarea identității Candidatului sau verificarea dreptului sau măsurii în care Candidatul dorește să îl exercite (ideal ar fi numărul de telefon). 

8. Organismul de supraveghere 

În România, organismul de supraveghere pentru protecția datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), care are aceste date de contact. Candidatul va avea dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP împotriva societății Skanska în cazul în care consideră că Skanska îi prelucrează datele cu caracter personal incorect sau refuză în mod nejustificat exercitarea drepturilor Candidatului.  

Skanska depune toate eforturile pentru a asigura un nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal ale Candidaților și pentru a îi asista în ceea ce privește exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, în cazul în care are loc un incident asociat cu prelucrarea datelor cu caracter personal care îl neliniștește pe Candidat, vă rugăm să îl contactați pe Managerul Skanska de Protecție a Datelor care va furniza orice asistență și explicații care sunt necesare și va lua măsuri pentru investigație, în cazul în care acest lucru va fi necesar.

Last updated: 9/18/2018