c

Codul nostru de conduită şi Codul de Conduită pentru furnizorii noştri

Skanska doreşte să își desfășoare activitatea la un înalt nivel de etică, conform valorilor sale. Codul de Conduită Skanska şi Codul de Conduită pentru furnizori sunt instrumentele care stabilesc direcţia necesară în acest sens.

Nivel ridicat de etică

În primul rând, Codul nostru de Conduită se bazează pe valorile Skanska, iar aceste valori sunt mai mult decât simple cuvinte, sunt modul în care tindem să ce comportăm zi de zi. Acestea stabilesc așteptările pentru a ne coordona activitatea în mod responsabil şi durabil, oferindu-ne calitatea de partener de încredere pentru clienţii noştri. Codul de Conduită este un ghid care are scopul de a ajuta angajaţii Skanska să adere la valorile noastre şi oferă aşteptări pentru comportamentele de zi cu zi, permiţându-ne totodată să ne găsim direcţia în ceea ce priveşte modul în care ne comportăm şi interacţionăm unii cu ceilalţi, cu clienţii şi cu comunităţile în care activăm. Este locul de unde începem atunci când ne confruntăm cu o dilemă etică, şi ne oferă informaţii despre persoana care trebuie să fie contactată atunci când avem întrebări sau preocupări în acest sens.

De asemenea, Codului de Conduită i se adaugă Codul de Conduită pentru Furnizori , care trebuie să fie folosit în relaţia şi în contractele noastre cu furnizorii, pentru a determina clar şi fără dubii ceea ce aşteptăm de la ei.
Acesta din urmă depăşeşte graniţele Skanska, întrucât personalul extern şi societăţile cu care lucrăm sunt esenţiale în munca pe care o depunem. Subcontractanţii, furnizorii, consultanţii, intermediarii şi agenţii trebuie să respecte, în relațiile cu noi, Codul de Conduită pentru Furnizori – care include cele mai importante secţiuni din Codul nostru de Conduită.

Am lansat cea mai nouă versiune a Codului de Conduită (PDF) la 1 septembrie 2016. Acestuia i se adaugă Codul de Conduită pentru Furnizori (PDF).

Codul de Conduită al Skanska este disponibil şi ca aplicaţie web, vă invităm să vizitaţi www.skanska.com/codeofconduct.

Îndrumări clare

Pentru a oferi îndrumări clare, Codul de Conduită Skanska este împărţit în trei secţiuni:

  • Angajamentul nostru la locul de muncă
    Este vorba despre administrarea responsabilă a activelor Skanska şi despre crearea unui mediu de muncă corect, sănătos, sigur şi nediscriminator, unde toţi ne putem dezvolta abilităţile profesionale, putem creşte ca persoane şi ne putem simţi bineveniţi. 
  • Angajamentul nostru pe piaţă 
    Relaţiile se bazează pe respect şi beneficii reciproce, de aceea ne străduim să înţelegem şi să anticipăm nevoile clienţilor, furnizorilor, partenerilor şi altor părţi interesate, de aceea ne comportăm cu integritate şi acţionăm în mod responsabil, de aceea depunem toate eforturile pentru a preda soluţii de calitate, la timp şi în buget, şi să depăşim aşteptările. 
  • Angajamentul nostru faţă de societate 
    Facem parte integrantă din societate, de aceea ne străduim să găsim noi mijloace de a reduce amprenta noastră ecologică, de a promova concurenţa loială, şi de a îmbunătăţi comunităţile în care trăim şi lucrăm.

Raportarea preocupărilor

Fiecare unitate comercială Skanska are un Comitet de Etică, în cadrul căruia se analizează toate reclamaţiile. O modalitate de a efectua reclamaţii este prin intermediul Liniei dedicate pentru Codul de Conduită. Aceasta este dedicată atât angajaţilor, cât şi externilor, inclusiv clienţii, furnizorii şi subcontractanţii.

Last updated: 12/4/2017