c

Termeni și condiții de utilizare

Bine ați venit pe site-ul Skanska. Vă rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții de utilizare a site-ului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal | Informații despre cookie-uri

Termenii și condițiile conțin informații despre modul în care puteți utiliza conținutul site-ului, despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și cookie-urile utilizate pe site. Referințele de mai jos la „Skanska”, „nouă” sau „noi” se referă la Skanska Property Romania S.R.L. și Skanska Construction Romania S.R.L. (furnizorii acestui site). Site-ul Skanska și acești termeni și condiții de utilizare se furnizează în conformitate cu legislația română.

Drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală

Informații despre drepturile de autor și mărcile comerciale

Toate drepturile asupra conținutului site-ului, cum ar fi text, grafică, sigle, imagini, videoclipuri, fișiere audio și programe aparțin companiei Skanska sau terților și sunt protejate de legislația română și internațională privind proprietatea intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate.

Conținutul de pe site este furnizat ca un serviciu pentru dvs. și poate fi utilizat numai în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos. Prin descărcarea de materiale de pe site, acceptați termenii și condițiile.

Utilizarea sau distribuirea neautorizată a conținutului site-ului poate încălca drepturile de autor și/sau alte legi române sau internaționale și poate face obiectul unor acțiuni în justiție.

Utilizarea mărcilor comerciale ale companiei Skanska

Brandurile și mărcile comerciale ale companiei Skanska pot fi utilizate numai în conformitate cu acești termeni și condiții sau după ce ați obținut aprobarea scrisă a companiei Skanska. Utilizarea mărcilor comerciale ale companiei Skanska pentru publicitatea și comercializarea produselor și serviciilor Skanska necesită acordul prealabil scris al companiei.

Utilizarea conținutului site-ului

Site-ul și conținutul său nu se pot modifica, transmite, reproduce, publica, licenția, transfera, vinde sau utiliza în alte scopuri comerciale fără acordul prealabil scris al Skanska.

Pe măsură ce vă familiarizați cu conținutul site-ului, Skanska vă permite să faceți copii temporare ale conținutului de pe acest site, dacă este necesar. Puteți, de asemenea, să imprimați oricât de mult conținut de pe site, în măsura în care este rezonabil pentru utilizarea personală și puteți crea link-uri către site-ul nostru. Orice altă utilizare a informațiilor de pe site este interzisă.

Când faceți copii ale informațiilor de pe site, nu aveți voie să modificați informațiile sau să ștergeți informații despre drepturile de autor sau numele Skanska.

Precizări legale

Informațiile de pe site sunt generale și nu trebuie folosite ca unicul și singurul motiv pentru a decide cu privire la aspecte importante. Lucrăm în mod constant pentru a ne asigura că site-ul este corect, complet și actualizat, dar există întotdeauna un risc, de exemplu, greșelile de scriere, influențele externe și erorile tehnice să aibă ca rezultat informații eronate. Aceasta înseamnă că Skanska nu poate garanta și nu își asumă răspunderea că informațiile sunt întotdeauna corecte, complete și actualizate.

Dacă Skanska furnizează un link către un site terț, un astfel de link este destinat numai să asiste utilizatorul, iar Skanska nu își asumă răspunderea pentru conținutul sau exactitatea informațiilor de pe un astfel de site.

Materiale de la utilizatori

Cu excepția oricăror date personale privitoare la dvs. sau la orice altă persoană fizică, toate materialele și comunicările transmise sau postate pe acest site în legătură cu utilizarea de către dvs. a funcțiilor site-ului vor fi considerate neconfidențiale. Skanska are dreptul de a utiliza astfel de materiale în scopuri comerciale sau necomerciale.

Când utilizați site-ul, nu aveți voie să furnizați materiale sau informații care sunt ilegale, pot fi percepute ca ofensatoare, constituie marketing sau pot fi percepute altfel ca fiind necorespunzătoare. Un astfel de conținut va fi eliminat de pe site și, de asemenea, ne rezervăm dreptul de a rezilia serviciile de pe site-ul la care s-ar putea să fi aderat.

În cazul în care materialele și comunicările trimise prin intermediul site-ului conțin date cu caracter personal, se aplică detaliile prezentate în secțiunea Prelucrarea datelor cu caracter personal, de mai jos.

Diverse

Skanska poate modifica oricând acești termeni și condiții de utilizare și poate alege să afișeze sau să elimine postări și conținut de pe site și/sau să închidă site-ul. Dacă termenii și condițiile de utilizare se modifică, veți fi informat(ă) în prealabil în acest sens și, în continuare, nu vom afecta drepturile pe care legislația le oferă în ceea ce privește datele dvs. personale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Introducere

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi și ne străduim să oferim un nivel ridicat de protecție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În cadrul UE/SEE, din mai 2018 se aplică Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)1.

În conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, companiile Skanska Property Romania S.R.L. și Skanska Construction Romania S.R.L. sunt responsabile cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, astfel cum este descris mai jos. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste informații sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., așa cum este prezentat mai jos, contactați compania Skanska România utilizând detaliile de contact de mai jos.

[‎10/‎29/‎2018 4:25 PM]  Ionita, Andreea: 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu car er personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare aDirectivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Termenul „date cu caracter personal” se referă la informații care, în mod direct sau indirect, se pot referi la dvs. în calitate de persoană fizică. Exemple de astfel de date sunt detalii de identificare (precum: numele și prenumele, imaginea, numărul personal de identificare,adresa, numărul de telefon personal sau de muncă, titlul/funcția deținute, angajatorul, și/sau alte date de identificare), participările la concursuri și/sau sondaje, selecțiile făcute, comportamentul sau adresa IP.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice acțiune la care noi sau o terță parte ne-am angajat privind datele cu caracter personal, cum ar fi, fără să se limiteze la colectarea, înregistrarea, corectarea,stocarea și stergerea acestora.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopuri specificate și nu vor fi prelucrate ulterior în niciun alt scop care depășește aceste scopuri.

La Skanska, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați oferitîn scopul administrării solicitărilor de informații și acordurilor de la/cu dvs./angajatorul dvs., precum și pentru furnizarea de informații și servicii în legătură cu astfel de solicitări de informații și acorduri. De exemplu, acest lucru se referă la recrutarea, înregistrarea interesului pentru închirierea spațiilor de birouri din cadrul proiectelor dezvoltate de noi sau pentru abonamente la buletinele noastre informative pe care le-ați comandat, transmiterea de link-uri cu sondaje, desfășurarea proceselor de licitație/achiziții, plata facturilor, arhivarea documentelor sau furnizarea informațiilor către instituțiile/autoritățile publice, conform legilor aplicabile.

Imaginile cu dvs. vor fi preluate cand intrati in spațiile Skanska, cu scopul de a asigura securitatea personalului si a bunurilor noastre, potrivit legislatiei aplicabile. De asemenea, numele și detaliile de contact vor fi prelucrate în cazul în care acestea sunt prevăzute ca detalii de contact în situații de urgență de către angajații noștri.

Dacă sunteți un lucrător/vizitator în șantierele noastre, datele dvs. vor fi prelucrate atunci când intrați în acestea (imagini, nume, prenume, detalii din CI), raportați o încălcare a normelor de securitate și siguranță a muncii (nr. telefon) sau când sunteți subiectul unei anchete interne/externe ca urmare a încălcării normelor de securitate ți siguranță a muncii.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate, de asemenea, printre altele, pentru trimiterea de informații și materiale referitoare la produsele și serviciile noastre și actualizări. În cazul în care nu doriți să primiți informații și materiale și/sau alte oferte, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact de mai jos.Vom utiliza datele dvs. personale și atunci când veți completa unul dintre sondajele sau chestionarele noastre.

Cand veti fi in relatii de afaceri cu noi sau in procese de negociere, reprezentandu-ne in fata autoritatilor sau institutiilor publice si, mai general, cand veti fi un intermediar pentru terti pentru noi, datele dvs. personale vor fi preluate pentru ca Skanska sa inceapa procesul de verificări privind etica. Mai mult, daca sunteti beneficiarul real al unei companii, Skanska vă va prelua datele personale (nume și prenume și data nasșerii, dacă numele și prenumele nu sunt suficiente) pentru scopul de a asigura respectarea legilor naționale și internaționale privind anti-corupția și prevenirea spălării banilor.

Dacă este necesar, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru soluționarea litigiilor: acest lucru implică formularea de și apărarea împotriva pretențiilor în fața instanțelor de judecată sau a altor autorități publice sau a entităților abilitate să soluționeze litigiile.

În plus, datele dvs. personale vor fi prelucrate în timpul procesului de investiții/achiziție și vânzare a proiectelor și/sau bunurilor noastre, pentru efectuarea proceselor de due-diligence/verificări și de  evaluare a riscurilor cu scopul de a achiziționa sau vinde active sau acțiuni.

De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor site-ului nostru: reținem preferințele utilizatorilor și obiceiurile de navigare cu scopul de a furniza informații relevante pentru vizitele ulterioare ale site-ului; adaptarea site-ului la dispozitivul utilizatorului și soluționarea problemelor pe care dispozitivul utilizatorului le întâmpină atunci când accesează site-ul.

În cele din urmă, datele cu caracter personal sunt, de asemenea, prelucrate în scopuri statistice, pentru a vedea cum folosesc utilizatorii site-ul și pentru a analiza comportamentul de căutare, precum și pentru a afișa conținut personalizat pentru dvs. Cu toate acestea, astfel de date sunt prelucrate numai în formă agregată sau într-o formă care nu vă poate identifica ca persoană fizică. De asemenea, datele sunt prelucrate indirect în legătură cu dezvoltarea, testarea și administrarea sistemelor informatice care stau la baza site-ului nostru.

Atunci când utilizați funcții de pe site-ul nostru care vă permit să publicați informații sau alte materiale pe acest site, rețineți că aceste informații pot conține, de asemenea, date cu caracter personal. În cazul în care informațiile dvs. conțin date despre alte persoane, puteți posta numai datele pentru care ați primit consimțământul de a le furniza.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Skanska prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când este necesar pentru încheierea, la cererea dvs., executării unui acord cu dvs.

Skanska prelucrează date personale și atunci când avem un alt interes legitim și justificat, cum ar fi trimiterea de sondaje, semnarea de contracte cu angajatorul dvs.(colaboratorul nostru), supravegherea CCTV, captarea imaginii dvs. la evenimentele noastre, interesul de a ne face reclamă vizitatorilor site-ului nostru sau interesul de a ne dezvolta site-ul sau produsele și/sau serviciile (spre exemplu, reținem preferințele dvs. și obiceiurile de navigare, cu scopul de a vă oferi informații relevante la următoarele dvs. vizite, sau să adaptăm site-ul la dispozitivul dvs.).

De asemenea, pentru transmiterea comunicărilor referitoare la produsele și serviciile noastre (marketing), prelucrăm datele în temeiul consimțământului dvs.

Putem, de asemenea, prelucra datele cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații legale, precum ar fi obligația de arhivare și comunicarea, la cerere, a anumitor informații către autoritățile publice.

Dacă ar fi să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru orice scop care, conform legislației în vigoare, necesită consimțământul dvs., vom obține consimțământul dvs. înainte de a începe o astfel de prelucrare.

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele pe care le colectăm în conformitate cu cele de mai sus sunt șterse când scopurile prelucrării au fost îndeplinite, sau când legislația aplicabilă prevede acest lucru.

Măsuri de securitate pentru protecția datelor cu caracter personal

Skanska încearcă continuu să asigure cel mai ridicat nivel pentru protecția datelor dvs. personale și vă protejează datele cu caracter personal folosind un nivel ridicat de securitate și, în acest scop, a luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului, modificării, diseminării sau distrugerii neautorizate. Lucrăm constant pentru a îmbunătății măsurile noastre de securitate.

Aceste măsuri de siguranță includ: adoptarea unor proceduri dedicate; limitarea activităților de prelucrare; restricționarea accesului la datele cu caracter personal; testarea și auditarea sistemelor noastre; back-up; pregătirea angajaților noștri; introducerea în contractele noastre cu furnizorii a unor prevederi care să îi oblige să asigure un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal la care le garantăm acces.

Divulgarea și transferul datelor cu caracter personal

Ca regulă, nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal unor alte companii sau persoane fizice din orice stat (inclusiv România). În anumite situații, totuși, este necesar să divulgăm datele dvs. cu caracter personal, după cum este descris mai jos.

Putem numi parteneri externi care să îndeplinească sarcini în numele nostru, cum ar fi furnizarea de servicii IT și arhivare sau ajutor cu marketingul, organizatori de evenimente, consultanță care se ocupă de plata salariilor, furnizori de servicii medicale și resurse umane,  agenții de turism, supraveghere CCTV, administrarea comunicatelor de presă și alte comunicări pe site-ul nostru și pe rețelele noastre de socializare, analiza datelor sau statistici.

Performanța acestor servicii poate însemna că partenerii noștri, atât în ​​interiorul, cât și în afara UE/SEE, pot să aibă acces la datele dvs. cu caracter personal. Companiile care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru trebuie să semneze întotdeauna un acord cu noi, astfel încât să putem asigura un nivel ridicat de protecție a datelor dvs. cu caracter personal chiar și prin intermediul partenerilor noștri.

Sunt luate măsuri de protecție speciale în ceea ce privește partenerii din afara UE/SEE, cum ar fi semnarea acordurilor care includ clauze standardizate de transfer de date adoptate de Comisia Europeană și care sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene sau care sunt în conformitate cu orice alte cerințe legale aplicabile.

De asemenea, Skanska poate divulga datele dvs. cu caracter personal terților, de exemplu autorităților de poliție sau altor autorități publice, în cazul în care se referă la anchete penale sau dacă suntem obligați în alt mod să divulgăm astfel de date, prin lege sau în baza unei decizii a unei autorități publice.

Putem divulga, de asemenea, date cu caracter personal contabililor, auditorilor, avocaților și consultanților noștri externi, cu respectarea confidențialității, ca de exemplu pentru procesul de due-diligence sau de audit (intern sau extern). De asemenea, datele dvs. personale pot fi divulgate față de posibili investitori sau vânzători pe piață, în scopul achiziționării sau vânzării de bunuri. Putem divulga persoanelor fizice, agenților sau instanțelor de judecată din România sau din alt Stat – pentru recunoașterea, exercitarea  sau apărarea unui drept al nostru sau al unei alte persoane în cadrul acestor instanțe de judecată. Dacă transferăm o parte sau toate acțiunile sau bunurile noastre, ori afacerile noastre, putem divulga datele dvs. cu caracter personal către (potențiali) achizitori.

Skanska nu va divulga sau transfera datele dvs. cu caracter personal în alt mod decât cel descris în această secțiune, în caz contrar veți fi informat.

Când este aplicabilă această notă de informare

Aceste informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică datelor dvs. pe care Skanska le prelucrează în cadrul site-ului nostru și de asemenea este o informare generală pentru partenerii, colaboratorii, consultanții, furnizorii, subcontractanții noștri, pentru autoritățiile oficiale și angajații/colaboratorii acestora.

Site-ul nostru poate conține, uneori, link-uri către site-uri sau servicii externe pe care nu le controlăm.

Când interacționați cu noi în calitate de angajat, furnizor, consultant sau o calitate alta decât cea de vizitator al site-ului nostru, vă vom pune la dispoziție încă o nota de informare relevantă înainte de a începe prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal referitor la acea calitate.

Dacă urmați un link către un site extern, sunteți încurajat(ă) să examinați principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și informațiile despre cookie-uri care se aplică pe site-ul în cauză. Această notă de informare nu acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal întreprinsă de alte companii, persoane fizice, autorități sau instituții la care face referire în cadrul site-ului nostru sau companii și persoane fizice care fac publicitate serviciilor și produselor noastre prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

Drepturile dvs. și cum să le exercitați

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să solicitați accesul la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în legătură cu dvs., să corectați datele cu caracter personal eronate, să solicitați ca Skanska să înceteze prelucrarea și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, să vă retrageți consimțământul pentru o anumită prelucrare (dacă acest consimțământ a fost obținut).

Aveți dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care am fost investiți sau este necesară pentru interesele noastre legitime sau ale unei terțe părți. Aveți, de asemenea, dreptul de a obiecta față de prelucrarea în scopul marketing-ului direct. Aveți, de asemenea, dreptul de a obiecta față de prelucrarea pentru scopuri de cercetare științifică sau istorică sau pentru scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini pentru motive de interes public. Vă puteți exercita aceste drepturi în modurile enumerate mai jos.

În măsura în care ați acordat consimțământul pentru o activitate de prelucrare, în orice moment îl puteți retrage, acțiune care nu va afecta legalitatea prelucrării de dinaintea unei asemenea retrageri.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați Skanska utilizând detaliile de contact de mai jos. Puteți folosi aceleași detalii de contact pentru a ne pune întrebări în legătură cu drepturile dvs. sau alte informații cuprinse în această notă sau orice altă chestiune legata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi.

De asemenea, aveți dreptul, în orice moment, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, mai exact Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate încălcând legislația aplicabilă privind protecția datelor. Detaliile de contact ale autorității de supraveghere pot fi găsite pe acest link. Puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în țara în care aveți reședința obișnuită sau în care locul dvs. de muncă se află, sau în care a avut loc presupusa încălcare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Formular pentru cereri referitoare la datele dvs. cu caracter personal în cadrul Skanska, pe site-ul Skanska România.

Formular pentru cereri referitoare la datele dvs. cu caracter personal în cadrul Skanska, pe site-ul Grupului Skanska.

Detalii de contact

Skanska Property Romania S.R.L. și Skanska Construction Romania S.R.L. sunt operatori independenți pentru prelucrarea datelor dvs.

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care Skanska prelucrează datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau poștă.

Skanska Property Romania S.R.L. / Skanska Construction Romania S.R.L. 

Strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, sector 2

București, România,

Specialist Protecția Datelor: Contact / +40 751 242 502

Inexistența proceselor de luare a deciziilor automate

Ne ocupăm cu grijă de datele noastre, prin intermediului personalului nostru specializat. Având în vedere circumstanțele actuale, nu veți fi supus unei decizii unice bazată pe prelucrarea datelor dvs. (inclusiv crearea de profile) care să aibă efecte juridice asupra dvs. sau care să vă afecteze într-un mod similar și semnificativ.

Informații despre cookie-uri și modul în care le puteți evita

Utilizarea cookie-urilor de către Skanska

Pe site-ul nostru folosim cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dvs. când navigați și utilizați site-uri sau alte servicii online, de exemplu pentru a facilita anumite funcții, cum ar fi navigarea pe site.

Utilizăm cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, selecta limba, agrega statistici despre numărul de vizitatori pe site și pentru a obține date despre modul în care este utilizat site-ul. Aceste date ne permit să dezvoltăm și să optimizăm site-ul.

Cookie-urile sunt uneori utilizate pentru a colecta date considerate a constitui date cu caracter personal, cum ar fi adresele IP și datele legate de adresa IP, dar, ca regulă, nu și date cu caracter personal care vă pot fi atribuite în mod direct în calitate de persoană fizică (însemnând că nu vom putea crea o legătură între numele dvs. și adresa IP). Totuși, în anumite cazuri, este posibil să putem determina identitatea persoanei fizice căreia adresa IP îi este atribuită. Scopul este de a crea un conținut personalizat și relevant pentru dvs. ca vizitator.

Cookie-urile pot fi șterse automat atunci când utilizatorul își închide navigatorul web (așa-numitele cookie-uri de sesiune) sau pot fi stocate pe computerul utilizatorului pentru a facilita viitoarele vizite pe site (așa-numitele cookie-uri permanente). Cookie-urile permanente vor fi, de asemenea, șterse automat după o anumită perioadă.

Următorul tabel prezintă tipurile de cookie-uri pe care Skanska le-a plasat pe site, funcția acestora, scopurile pentru care sunt colectate datele și durata de păstrare a datelor colectate de către cookie-uri

 

Denumire

Tipul de cookie și funcție

Date stocate

Perioada de stocare

Skanska.NW.CookiesAccepted.se

Ascunde bannerul cookie. Când faceți clic pe „OK” în banner-ul cookie, acest cookie este amplasat pentru a împiedica afișarea banner-ului cookie data viitoare.

Nu conține date cu caracter personal și nu este folosit pentru a colecta informații. Este folosită o valoare pentru a verifica dacă utilizarea cookie-urilor a fost aprobată.

365 de zile de la aprobare în fereastra pop-up. Perioada de stocare nu este actualizată la vizitele de întoarcere.

ASP.NET_SessionId

Ține evidența solicitărilor de informații care sunt asociate cu un anumit vizitator unic. Creat întotdeauna în cazul în care cookie-urile nu sunt dezactivate în navigator și sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze normal.

Nu conține date cu caracter personal și nu este folosit pentru a colecta informații. Este folosită o valoare pentru a ține evidența vizitelor vizitatorului pe site.

Expiră automat când închideți navigatorul. (cookie de sesiune)

ARRAffinity

Se asigură că vizitatorul folosește același server în timpul unei anumite sesiuni. Aceasta este o cerință pur tehnică care nu afectează vizita în niciun alt mod.

Nu conține date cu caracter personal și nu este folosit pentru a colecta informații. Este folosită o valoare pentru a ține evidența sesiunilor / vizitelor vizitatorului.

Expiră automat când închideți navigatorul. (cookie de sesiune)

Cookie-uri de la terțe părți

Anumite cookie-uri de la terțe părți sunt de asemenea utilizate pe acest site. Aceste cookie-uri de la terțe părți sunt folosite în primul rând pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, selecta limba, agrega statistici despre numărul de vizitatori ai site-ului și pentru a obține date despre modul în care este utilizat site-ul, deși în anumite cazuri poate fi utilizat de o terță parte pentru propriile sale scopuri. Pentru informații despre cookie-urile de la terțe părți găsite pe acest site și cât timp sunt stocate, vă rugăm să consultați următoarele link-uri.

Cum să evitați cookie-urile

Dacă nu acceptați utilizarea cookie-urilor, navigatorul dvs. poate fi setat astfel încât să respingă în mod automat stocarea fișierelor cookie sau să vă informeze de fiecare dată când un site solicită să stocheze un cookie. Cookie-urile stocate anterior pot fi șterse prin navigator.


Dacă navigatorul dvs. respinge cookie-urile, acest lucru poate reduce funcționalitatea site-ului.

Rețele de socializare

Site-ul încorporează uneori conținut și instrumente de partajare din rețele de socializare. Prin urmare, acești furnizori pot folosi cookie-uri pe site-ul Skanska. Skanska nu are acces sau control asupra acestor cookie-uri sau asupra datelor pe care le colectează. Ar trebui să verificați site-urile relevante ale terțelor părți (ex. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Pinterest etc.)  pentru informații suplimentare despre aceste cookie-uri și modul de a renunța la primirea acestora.