c

Termeni și condiții de utilizare

Bine ați venit pe site-ul Skanska. Vă rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții de utilizare a site-ului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal | Informații despre cookie-uri

Termenii și condițiile conțin informații despre modul în care puteți utiliza conținutul site-ului, despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și cookie-urile utilizate pe site. Referințele de mai jos la „Skanska”, „nouă” sau „noi” se referă la Skanska Property Romania S.R.L. și Skanska Construction Romania S.R.L. (furnizorul acestui site) și/sau la alte companii din cadrul Grupului Skanska. Site-ul Skanska și acești termeni și condiții de utilizare se furnizează în conformitate cu legislația română.

Drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală

Informații despre drepturile de autor și mărcile comerciale

Toate drepturile asupra conținutului site-ului, cum ar fi text, grafică, sigle, imagini, videoclipuri, fișiere audio și programe aparțin companiei Skanska sau terților și sunt protejate de legislația română și internațională privind proprietatea intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate.

Conținutul de pe site este furnizat ca un serviciu pentru dvs. și poate fi utilizat numai în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos. Prin descărcarea de materiale de pe site, acceptați termenii și condițiile.

Utilizarea sau distribuirea neautorizată a conținutului site-ului poate încălca drepturile de autor și/sau alte legi române sau internaționale și poate face obiectul unor acțiuni în justiție.

Utilizarea mărcilor comerciale ale companiei Skanska

Brandurile și mărcile comerciale ale companiei Skanska pot fi utilizate numai în conformitate cu acești termeni și condiții sau după ce ați obținut aprobarea scrisă a companiei Skanska. Utilizarea mărcilor comerciale ale companiei Skanska pentru publicitatea și comercializarea produselor și serviciilor Skanska necesită acordul prealabil scris al companiei.

Utilizarea conținutului site-ului

Site-ul și conținutul său nu se pot modifica, transmite, reproduce, publica, licenția, transfera, vinde sau utiliza în alte scopuri comerciale fără acordul prealabil scris al companiei Skanska.

Pe măsură ce vă familiarizați cu conținutul site-ului, Skanska vă permite să faceți copii temporare ale conținutului de pe acest site, dacă este necesar. Puteți, de asemenea, să imprimați oricât de mult conținut de pe site, în măsura în care este rezonabil pentru utilizarea personală și puteți crea link-uri către site-ul nostru. Orice altă utilizare a informațiilor de pe site este interzisă.

Când faceți copii ale informațiilor de pe site, nu aveți voie să modificați informațiile sau să ștergeți informații despre drepturile de autor sau numele Skanska.

Precizări legale

Informațiile de pe site sunt generale și nu trebuie folosite ca unicul și singurul motiv pentru a decide cu privire la aspecte importante. Lucrăm în mod constant pentru a ne asigura că site-ul este corect, complet și actualizat, dar există întotdeauna un risc, de exemplu, greșelile de scriere, influențele externe și erorile tehnice să aibă ca rezultat informații eronate. Aceasta înseamnă că Skanska nu poate garanta și nu își asumă răspunderea că informațiile sunt întotdeauna corecte, complete și actualizate.

Dacă Skanska furnizează un link către un site terț, un astfel de link este destinat numai să asiste utilizatorul, iar Skanska nu își asumă răspunderea pentru conținutul sau exactitatea informațiilor de pe un astfel de site.

Materiale de la utilizatori

Toate materialele și comunicările transmise sau postate pe acest site în legătură cu utilizarea de către dvs. a funcțiilor site-ului vor fi considerate neconfidențiale. Skanska are dreptul de a utiliza astfel de materiale în scopuri comerciale sau necomerciale.

Când utilizați site-ul, nu aveți voie să furnizați materiale sau informații care sunt ilegale, pot fi percepute ca ofensatoare, constituie marketing sau pot fi percepute altfel ca fiind necorespunzătoare. Un astfel de conținut va fi eliminat de pe site și, de asemenea, ne rezervăm dreptul de a rezilia serviciile de pe site-ul la care s-ar putea să fi aderat.

În cazul în care materialele și comunicările trimise prin intermediul site-ului conțin date cu caracter personal, se aplică detaliile prezentate în secțiunea Prelucrarea datelor cu caracter personal, de mai jos.

Diverse

Skanska poate modifica oricând acești termeni și condiții de utilizare si poate alege să afișeze sau să elimine postări și conținut de pe site și/sau să închidă site-ul. Dacă termenii și condițiile de utilizare se modifică, veți fi informat(ă) în acest sens printr-o nouă versiune postată pe site. Prin urmare, vă solicităm s�� vă informați cu privire la orice versiuni noi ale termenilor și condițiilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Introducere

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi și ne străduim să oferim un nivel ridicat de protecție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În cadrul UE/SEE, din mai 2018 se aplică Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)1.

În conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, compania Skanska Property Romania S.R.L. si Skanska Construction Romania S.R.L. sau compania indicată în alt mod ca operator de date răspunde de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, asa cum se arată mai jos. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste informații sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., așa cum este prezentat mai jos, contactați compania Skanska România utilizând detaliile de contact de mai jos.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Termenul „date cu caracter personal” se referă la informații care, în mod direct sau indirect, se pot referi la dvs. în calitate de persoană fizică. Exemple de astfel de date sunt numele, imaginea, numărul personal de identificare, detaliile de contact, participările la concursuri, selecțiile făcute, comportamentul sau adresa IP. Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice acțiune la care noi sau o terță parte ne-am angajat privind datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea și stocarea acestora.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în scopuri specificate și explicite și nu pot fi prelucrate ulterior în niciun alt scop care depășește aceste scopuri.

La Skanska, procesăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați oferit numai în scopul administrării solicitărilor de informații și acordurilor de la/cu dvs., precum și pentru furnizarea de informații și servicii în legătură cu astfel de solicitări de informații și acorduri. De exemplu, acest lucru se poate referi la înregistrarea interesului în vederea inchirierii spațiilor de birouri din cadrul complexelor dezvoltate de noi concursurile anunțate pe site-ul sau pentru abonamente la buletinele noastre informative pe care le-ați comandat.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, utilizate în scopuri de marketing și monitorizare, precum și pentru vânzarea și dezvoltarea produselor noastre, în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre. În cazul în care nu doriți să primiți oferte de marketing și/sau de altă natură, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact de mai jos.

În cele din urmă, datele cu caracter personal sunt, de asemenea, prelucrate în scopuri statistice, pentru a vedea cum folosesc utilizatoriisite-ul și pentru a analiza comportamentul de căutare, precum și pentru a afișa conținut personalizat pentru dvs. Cu toate acestea, astfel de date sunt prelucrate numai în formă agregată sau într-o formă care nu vă poate identifica ca persoană fizică. De asemenea, datele sunt prelucrate indirect în legătură cu dezvoltarea, testarea și administrarea sistemelor informatice care stau la baza site-ului nostru.

Atunci când utilizați funcții de pe site-ul nostru care vă permit să publicați informații sau alte materiale pe acest site, rețineți că aceste informații pot conține, de asemenea, date cu caracter personal. În cazul în care informațiile dvs. conțin date despre alte persoane, puteți posta numai datele pentru care ați primit consimțământul de a le furniza.

Temeiul juridic pentru perioada de prelucrare și păstrare

Skanska prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când este necesar pentru executarea unui acord cu dvs. și atunci când avem un alt interes legitim și justificat în prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi interesul de a ne face reclamă vizitatorilor site-ului nostru sau interesul de a ne dezvolta site-ul sau produsele și/sau serviciile. Dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru orice scop care, conform legislației în vigoare, necesită consimțământul dvs., vom obține consimțământul dvs. înainte de a începe o astfel de prelucrare.

Datele pe care le colectăm în conformitate cu cele de mai sus sunt șterse când scopurile prelucrării au fost îndeplinite.

Măsuri de securitate pentru protecția datelor cu caracter personal

Skanska vă protejează datele cu caracter personal folosind un nivel ridicat de securitate și, în acest scop, a luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului, modificării, diseminării sau distrugerii neautorizate.

Restricții privind divulgarea datelor cu caracter personal

Putem numi parteneri externi care să îndeplinească sarcini în numele nostru, cum ar fi furnizarea de servicii IT sau ajutor cu marketingul, administrarea comunicatelor de presă, analiza datelor sau statistici. Performanța acestor servicii poate însemna că partenerii noștri, atât în interiorul, cât și în afara UE/SEE, pot să aibă acces la datele dvs. cu caracter personal. Companiile care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru trebuie să semneze întotdeauna un acord cu noi, astfel încât să putem asigura un nivel ridicat de protecție a datelor dvs. cu caracter personal chiar și prin intermediul partenerilor noștri.

Sunt luate măsuri de protecție speciale în ceea ce privește partenerii din afara UE/SEE, cum ar fi semnarea acordurilor care includ clauze standardizate de transfer de date adoptate de Comisia Europeană și care sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene.

De asemenea, Skanska poate divulga datele dvs. cu caracter personal terților, de exemplu autorităților de poliție sau altor autorități publice, în cazul în care se referă la anchete penale sau dacă suntem obligați în alt mod să divulgăm astfel de date, prin lege sau în baza unei decizii a unei autorități publice.

Skanska nu va divulga datele dvs. cu caracter personal în alt mod decât cel descris în această secțiune.

Link-uri externe

Aceste informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică datelor despre dvs. pe care Skanska le prelucrează în cadrul site-ului nostru. Site-ul nostru poate conține uneori link-uri către site-uri sau servicii externe pe care nu le controlăm. Dacă urmați un link către un site extern, sunteți încurajat(ă) să examinați principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și informațiile despre cookie-uri care se aplică pe site-ul în cauză.

Drepturile dvs. și dreptul de a depune o plângere

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul în orice moment să solicitați accesul la datele cu caracter personal care sunt procesate în legătură cu dvs., să corectați datele cu caracter personal eronate, să solicitați ca Skanska să înceteze prelucrarea și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, să vă retrageți consimțământul pentru o anumită prelucrare (dacă acest consimțământ a fost obținut) și să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal. În acest caz, vă rugăm să contactați compania Skanska utilizând detaliile de contact de mai jos. De asemenea, aveți dreptul, în orice moment, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate încălcând legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Formular pentru solicitările privitoare la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de Skanska, pe site-ul Grupului Skanska.  (în Engleză).

Detalii de contact

Skanska România este operator de date pentru prelucrarea datelor dvs. Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal sau doriți informații și detalii de contact privind responsabilul desemnat pentru protecția datelor/rolul responsabil cu probleme legate de datele cu caracter personal în alte companii din Grupul Skanska, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau poștă.

Data Protection Manager: Contact

Skanska Romania
Green Court Bucharest
Str. Gara Herastrau, 
nr. 4 |RO-020334, Bucureşti|

Informații despre cookie-uri și modul în care le puteți evita

Utilizarea cookie-urilor de către Skanska

Pe site-ul nostru folosim cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dvs. când navigați și utilizați site-uri sau alte servicii online, de exemplu pentru a facilita anumite funcții, cum ar fi navigarea pe site.

Utilizăm cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, selecta limba, agrega statistici despre numărul de vizitatori pe site și pentru a obține date despre modul în care este utilizat site-ul. Aceste date ne permit să dezvoltăm și să optimizăm site-ul.

Cookie-urile sunt uneori utilizate pentru a colecta date considerate a constitui date cu caracter personal, cum ar fi adresele IP și datele legate de adresa IP, dar nu și date cu caracter personal care vă pot fi atribuite în mod direct, în calitate de persoană fizică. Scopul este de a crea un conținut personalizat și relevant pentru dvs. ca vizitator.

Cookie-urile pot fi șterse automat atunci când utilizatorul își închide navigatorul web (așa-numitele cookie-uri de sesiune) sau pot fi stocate pe computerul utilizatorului pentru a facilita viitoarele vizite pe site (așa-numitele cookie-uri permanente). Cookie-urile permanente vor fi, de asemenea, șterse automat după o anumită perioadă.

Următorul tabel prezintă tipurile de cookie-uri pe care Skanska le-a plasat pe site, funcția acestora, scopurile pentru care sunt colectate datele și durata de păstrare a datelor colectate de către cookie-uri.

Denumire Tipul de cookie și funcție Date stocate Perioada de stocare
Skanska.NW.CookiesAccepted.se Ascunde bannerul cookie. Când faceți clic pe „OK” în banner-ul cookie, acest cookie este amplasat pentru a împiedica afișarea banner-ului cookie data viitoare. Nu conține date cu caracter personal și nu este folosit pentru a colecta informații. Este folosită o valoare pentru a verifica dacă utilizarea cookie-urilor a fost aprobată. 365 de zile de la aprobare în fereastra pop-up. Perioada de stocare nu este actualizată la vizitele de întoarcere.
ASP.NET_SessionId Ține evidența solicitărilor de informații care sunt asociate cu un anumit vizitator unic. Creat întotdeauna în cazul în care cookie-urile nu sunt dezactivate în navigator și sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze normal. Nu conține date cu caracter personal și nu este folosit pentru a colecta informații. Este folosită o valoare pentru a ține evidența vizitelor vizitatorului pe site. Expiră automat când închideți navigatorul. (cookie de sesiune)
ARRAffinity Se asigură că vizitatorul folosește același server în timpul unei anumite sesiuni. Aceasta este o cerință pur tehnică care nu afectează vizita în niciun alt mod. Nu conține date cu caracter personal și nu este folosit pentru a colecta informații. Este folosită o valoare pentru a ține evidența sesiunilor / vizitelor vizitatorului. Expiră automat când închideți navigatorul. (cookie de sesiune)

Cookie-uri de la terțe părți

Anumite cookie-uri de la terțe părți sunt de asemenea utilizate pe acest site. Aceste cookie-uri de la terțe părți sunt folosite în primul rând pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, selecta limba, agrega statistici despre numărul de vizitatori ai site-ului și pentru a obține date despre modul în care este utilizat site-ul, deși în anumite cazuri poate fi utilizat de o terță parte pentru propriile sale scopuri. Pentru informații despre cookie-urile de la terțe părți găsite pe acest site și cât timp sunt stocate, vă rugăm să consultați următoarele link-uri.

Cum să evitați cookie-urile

Dacă nu acceptați utilizarea cookie-urilor, navigatorul dvs. poate fi setat astfel încât să respingă în mod automat stocarea fișierelor cookie sau să vă informeze de fiecare dată când un site solicită să stocheze un cookie. Cookie-urile stocate anterior pot fi șterse prin navigator.

Dacă navigatorul dvs. respinge cookie-urile, acest lucru poate reduce funcționalitatea site-ului.

Rețele de socializare

Site-ul încorporează uneori conținut și instrumente de partajare din rețele de socializare. Prin urmare, acești furnizori pot folosi cookie-uri pe site-ul Skanska. Skanska nu are acces sau control asupra acestor cookie-uri sau asupra datelor pe care le colectează. Trebuie să verificați site-urile relevante ale terțelor părți pentru informații suplimentare despre aceste cookie-uri și privind modul de a renunța la primirea acestora.


1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și care abrogă Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).