c

Cum lucrăm cu sănătatea și siguranța

Introducem principiile de Sănătate și Siguranță în fiecare etapă a ciclului de dezvoltare a proiectului Skanska CDE.

  • Ne concentrăm pe educația, creșterea gradului de conștientizare și cunoaștințe la nivelul echipelor noastre de proiect, astfel încât acestea să poată planifica și implementa acțiuni care combine sănătatea, siguranța, eficiența și perspectivele comerciale;
  • Implementăm un proces continuu pentru gestionarea riscurilor și oportunităților pentru a putea permite executarea în siguranță a activităților proiectului;
  • Ne concentrăm pe prevenirea incidentelor și accidentelor, promovând încrederea, colaborarea, deschiderea și o atitudine care să nu învinovățească;
  • Includem toate părțile interesate al proiectului, clienții noștri externi și partenerii din industrie în programele care promovează Sănătatea și Siguranța;
  • Ne asigurăm că sistemul de guvernanță privind sănătatea și siguranța are claritate în ceea ce privește așteptările și aplicarea practică;
  • Asigurăm îmbunătățirea continuă a sistemului de management al sănătății și siguranței, prin colectarea și schimbul de cunoștințe și experiență în cadrul proiectelor;
  • Asigurăm conformitatea cu cerințele legale, procedurile interne și standardele ISO, stabilind obiective și indicatori de performanță, efectuând audituri și monitorizând implementarea măsurilor corective;
  • Strângem și analizăm date din proiecte, pentru a identifica tendințele și pentru a propune planuri și soluții de îmbunătățire;
  • Direcționăm acțiuni și programe pentru îmbunătățirea culturii de sănătate și siguranță în organizație, creând un mediu de lucru în care toată lumea este responsabilă pentru siguranță.
Last updated: 12/15/2020