Sunteți aici

Skanska în România

Sunteți aici. Skanska în România. Aici veți găsi informații despre Skanska România, precum serviciile oferite, oportunități de carieră, date de contact și altele.

Acest site este disponibil în

Închideți

Conditii de utilizare

Acestea sunt condițiile noastre de utilizare a paginii de Internet Skanska Group, inclusiv politica de confidențialitate.


„Skanska”, „noi” sau „nouă” înseamnă Skanska AB (publ), furnizorul aceste pagini de Internet („pagina”), cu excepția situațiilor în care este evident sau explicit contrariul.

În ceea ce privește pagina sa de Internet și aceste Condiții de utilizare, Skanska respectă legislația suedeză. Însă, având în vedere că Skanska Group include entități din întreaga lume, vă rugăm să luați în calcul că, dacă o altă companie este menționată ca prestator al unui anumit serviciu sau al unei anumite pagini, legislația națională din țara de origine a respectivei entități poate prevedea reguli suplimentare diferite. În aceste situații, legislația națională aplicabilă va fi aplicată și respectată de entitatea respectivă în măsura necesară.

Precizări de ordin legal

Materialele publicate pe această pagină de Internet sunt oferite de Skanska ca serviciu clienților săi și pot fi utilizate doar în scop informativ. Copii individuale pot fi descărcate conform prevederilor de mai jos.

Accesând această pagină de Internet sau descărcând materiale de aici, vă manifestați acordul cu aceste Condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, nu utilizați pagina de Internet și nu descărcați materiale de aici; în acest caz, vă invităm să părăsiți pagina.

Informații referitoare la mărcile înregistrate

Toate numele, logourile și mărcile înregistrate sunt proprietatea Skanska, afiliaților săi, companiilor asociate, licențiatorilor săi sau partenerilor săi de asocieri în participațiune.

Mărcile înregistrate și numele de brand ale Skanska pot fi utilizate exclusiv în conformitate cu aceste Condiții de utilizare sau cu permisiunea prealabilă scrisă a companiei.

Orice instanță de utilizare a mărcilor înregistrate Skanska în publicitatea și promovarea produselor Skanska necesită înștiințarea companiei.

Utilizare restricționată / Licență exemplar unic

Toate informațiile de pe această pagină precum textele, elementele grafice, logourile, imaginile, videoclipurile, materialele audio și programele software sunt proprietatea Skanska sau a furnizorilor acesteia și sunt protejate de legislația suedeză și internațională în ceea ce privește drepturile de autor. Utilizarea sau distribuția neautorizată a oricăror materiale de pe această pagină poate presupune încălcarea legilor privind drepturile de autor, mărcile înregistrate și/sau altele, și face obiectul sancțiunilor civile și penale.

Această pagină, luată integral sau parțial, nu poate fi reprodusă, multiplicată, copiată, vândută, revândută sau exploatată pentru niciun fel de utilizare comercială care nu este permisă în scris în mod explicit de către Skanska. Puteți descărca o copie a informațiilor de pe paginile Skanska pe un singur computer, exclusiv pentru utilizarea dumneavoastră personală, necomercială, internă.

Nu puteți modifica, utiliza sau transfera informațiile în niciun scop comercial; nu puteți îndepărta niciun avertisment privind drepturile de autor sau alte declarații de proprietate din aceste documente.  Sunteți de acord că responsabilitatea dumneavoastră este de a preveni copierea neautorizată a materialelor și de a vă asigura că toți angajații și contractanții - dacă este cazul - organizației dumneavoastră aderă la aceste prevederi limitative.

Sunteți responsabil de respectarea tuturor legilor aplicabile în ceea ce privește drepturile de autor. Vă permitem să faceți copii ale acestei pagini în scopul vizualizării sale sau să tipăriți, pentru uz personal, un fragment de pagină, în mod rezonabil. Orice alt tip de utilizare este strict interzis. Nu puteți încadra această pagină și nu puteți include un link către o subpagină a acesteia în afara celei de start fără permisiunea noastră scrisă.

Skanska nu vă oferă niciun drept explicit sau implicit în baza unor brevete, drepturi de autor, mărci înregistrate sau secrete comerciale.

Precizări legale privind garanțiile

Informațiile din acest document sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție explicită sau implicită precum cele de mercantilitate, de neîncălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau de adecvare pentru un anumit scop. Legăturile de tip link către paginile de Internet ale unor terți incluse de Skanska pe pagina sa de Internet au scopul facilitării găsirii informației de către utilizatori; Skanska nu răspunde în niciun fel de conținutul sau corectitudinea informațiilor de pe aceste pagini terțe.

Skanska nu va răspunde în niciun caz pentru nicio daună, inclusiv dar fără a se limita la pierderi de profit, întrerupere a activității sau pierdere a informațiilor, care rezultă din utilizarea sau inabilitatea de a utiliza informațiile, chiar dacă posibilitatea apariției acestor daune a fost comunicată Skanska.

Skanska nu garantează pentru acuratețea sau integralitatea informațiilor, textelor, elementelor grafice, link-urilor sau altor elemente ale acestor informații. Skanska poate modifica acest conținut sau produsele descrise în conținut în orice moment, fără notificare prealabilă. Skanska nu se angajează să actualizeze informațiile sau alte materiale ce figurează pe această pagină.

Informații transmise de către utilizatori

Orice material, orice informație sau comunicare pe care o transmiteți sau pe care o postați pe această pagină se consideră neconfidențial(ă), neexclusiv(ă), liber(ă) de redevențe, irevocabil(ă), complet sublicențiabil(ă) și nebrevetat(ă). Skanska nu va avea nicio obligație în ceea ce privește Comunicațiile.

Skanska va fi liberă să divulge, copieze, distribuie, încorporeze și/sau utilizeze Comunicațiile și toate datele, imaginile, suntele, textele și alte elemente integrate pentru orice și toate scopurile comerciale sau necomerciale.

Dacă transmiteți date cu caracter personal prin această pagină sau în alt mod către Skanska, vă declarați acordul cu utilizarea acestor date de către Skanska în scopul evaluării informațiilor dumneavoastră și al promovării produselor și serviciilor Skanska, inclusiv dreptul de a transfera datele în țări terțe și de a vă publica datele cu caracter personal pe Internet. Skanska răspunde în baza legislației suedeze pentru această prelucrare a datelor cu caracter personal și puteți contacta Skanska în caz de date incorecte sau alte probleme referitoare la datele cu caracter personal.

Nu puteți posta Comunicații care pot fi considerate jignitoare sau care încalcă confidențialitatea altor persoane, care pot fi considerate marketing comercial sau care sunt nelegale și neadecvate. Skanska va șterge acest tip de comunicații când i se aduc la cunoștință; în această situație, ne rezervăm dreptul de a vă exclude ca utilizator al paginii sau serviciilor noastre.

Pentru utilizarea serviciilor terțe se pot aplica și condiții terțe și vă recomandăm să le citiți înainte de a utiliza aceste servicii.

Alte prevederi

Skanska poate revizui aceste Condiții de utilizare în orice moment prin actualizarea acestei postări.

La discreție proprie, Skanska își rezervă dreptul de a modifica această precizare, de a monitoriza și îndepărta postări, și/sau de a întrerupe disponibilitatea paginii, în orice moment, fără preaviz.

Dacă vreo condiție sau prevedere a prezentelor precizări de ordin legal se consideră nelegală, neavenită, lipsită de conținut sau neaplicabilă, indiferent de motiv, valabilitatea și aplicabilitatea condițiilor și prevederilor rămase nu vor fi afectate în niciun fel.

Politica de confidențialitate

Este scopul Skanska și al afiliaților săi („Skanska” sau „Skanska Group”) ca toate persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Skanska să aibă încredere în orice moment că respectăm confidențialitatea acestor informații și că le prelucrăm cu un maximum de atenție. Consultați și Codul etic al Skanska Group.

Skanska va respecta legislația națională în vigoare în ceea ce privește protecția datelor care controlează colectarea și utilizarea datelor referitoare la persoane („date cu caracter personal”) cât și această Politică de confidențialitate. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să stabilească principiile care guvernează utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le oferiți sau pe care le obținem despre dumneavoastră.

Skanska sau afiliatul acesteia este operatorul responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal descrise prin prezenta.

Informații - Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal, inclusiv cele precum numele și adresele pe care le furnizați Skanska, pot fi procesate manual cât și computerizat.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate în scopul (i) administrării oricărei cereri pe care ne-o adresați sau a oricărui acord cu dumneavoastră, (ii) furnizării de informații și servicii în legătură cu această cerere sau cu acest acord, cât și pentru (iii) marketing și urmărire clienți cât și (iv) vânzări / dezvoltare produse, la discreția Skanska. Transmițându-ne date cu caracter personal, sunteți de acord să vă supuneți condițiilor din această Politică de confidențialitate și din Condițiile de utilizare.

O adresă IP este un număr unic care facilitează identificarea conexiunii la Internet a unui utilizator și este atribuit automat de browser-ul dumneavoastră ori de către ori vizualizați o pagină de Internet. Orice vizită către paginile Skanska poate conduce la înregistrarea adresei IP utilizate pentru această accesare. Folosim adresele de IP și pentru a măsura gradul de utilizare al paginilor Skanska. Această măsurare poate include și colectarea informațiilor despre modul în care utilizați pagina pentru ca Skanska să o poată îmbunătăți, pentru a vă personaliza experiența prin conținutul vizualizat, pentru a vă optimiza experiența pe pagină și pentru a stabili frecvența de utilizare. Acest lucru poate fi valabil și pentru orice conturi de utilizator pe care le aveți cu Skanska. Putem realiza și analize statistice ale datelor colectate.

Skanska poate transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți, parteneri sau distribuitori ai produselor noastre, pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate. Datele oferite de dumneavoastră pot fi exportate altor părți din cadrul Skanska Group și/sau partenerilor de afaceri situați în țările din interiorul și de la exteriorul Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

Fiți prevăzător când transmiteți date cu caracter personal online. Este responsabilitatea dumneavoastră să păstrați securitatea parolelor și informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Utilizarea acestei pagini reprezintă confirmarea luării la cunoștință și asumării acestor riscuri.

Informații transmise de către utilizatori

Skanska vă poate acorda permisiunea de a posta informații, comentarii sau alte materiale pe pagina noastră, pe rețelele sociale sau pe alte servicii online. Această permisiune își propune să faciliteze fluxul de informații referitoare la Skanska și la produsele noastre. Vă rugăm să luați la cunoștință condițiile referitoare la aceste contribuții, detaliate în Notificarea de ordin legal.

Nu ne transmiteți informații referitoare la alte persoane decât dacă ne puteți dovedi că aveți acceptul lor în acest sens.

Utilizarea Cookies

Această pagină poate utiliza „Cookies”, mici fișiere de date salvate pe computerul dumneavoastră și utilizate împreună cu browser-ul dumneavoastră de Internet. Această pagină utilizează Cookies pentru a oferi utilizatorului acces la funcții disponibile precum ordonarea materialelor informative și opțiunea privind limba de afișare.

Acceptând Condițiile de utilizare și accesând și utilizând această pagină, vă manifestați acordul cu utilizarea acestor Cookies. Vă puteți oferi acordul cu utilizarea fișierelor Cookies de către noi și prin intermediul setărilor pe care le aveți în browser. Dacă nu doriți să acceptați utilizarea fișierelor Cookies, vă invităm să părăsiți pagina sau să dezactivați funcția de Cookies din broswer-ul dumneavoastră de Internet. Vă rugăm să luați totuși în calcul că, fără Cookies, funcționalitatea paginii poate avea de suferit.

Accesul la și corectarea datelor cu caracter personal

Dacă aveți întrebări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Skanska, vă rugăm să ne contactați: